Nachtburgemeesters Red nachtcultuur, gecontroleerde heropening is noodzaak

De Nederlandse nachtburgemeesters, -raden en -stichtingen doen met klem een oproep
aan de overheid om de nachtcultuur in ons land te redden via een gecontroleerd,
aangescherpt heropeningsplan. De jongste spoedmaatregelen tegen het coronavirus,
funest voor de nachtcultuur, bewogen hen ertoe een nieuw samenwerkingsverband op te
richten. Als Dutch Nighttime Alliance (DNA) maken ze gezamenlijk een krachtig
statement met dringende adviezen.